หน้าแรกข่าวสารบทความน่ารู้เว็บลิงค์ดาวน์โหลดเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมชมห้องภาพติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
นาเดียร์21:12:2559
หนิง22:11:2559
จัสมิน18:8:2559
น้อยหน่า28:3:2559
ลาตีฟา3:4:2559
muhammad3:2:2559
ฮัซซาน19:2:2559
ฟิกรี่30:11:2558
ตัสนีม10:9:2558
ฟ่าญัร26:7:2558
สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากรและองค์กร
งานวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
มุมศาสนา

ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนท่าอิฐ
May 2017
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
นักเรียนอยากให้เว็บไซต์ของโรงเรียนปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (18924)
ข่าวสารกิจกรรมภายในโรงเรียน (3289)
17.38%
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (4107)
21.70%
บทความน่ารู้ทางวิชาการศาสนา(2647)
13.99%
บทความน่ารู้ทางวิชาการทั่วไป (3446)
18.21%
เว็บบอร์ด (2773)
14.65%
อื่นๆ (2662)
14.07%
มีอีก>>
นักเรียนอยากให้โรงเรียน ปรับปรุงเรื่องไหนมากที่สุด (12931)
ความสะอาด (2854)
22.07%
ระบบการเรียนการสอน (2731)
21.12%
การบริการ อำนวยความสะดวก(2633)
20.36%
การปรับปรุงอาคารเรียน (2310)
17.86%
อื่นๆ (2403)
18.58%
มีอีก>>
โครงสร้างแผนการเรียน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียน  ปีการศึกษา  2555-2557ปีการศึกษา  2556-2558ระดับประถมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่   1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

รายวิชา

เวลาเรียน
(นก./ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
(นก./ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
(นก./ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

21 (840)

รายวิชาพื้นฐาน

21 (840)

รายวิชาพื้นฐาน

21 (840)

ท  11101ภาษาไทย

5 (200)

ท  12101ภาษาไทย

5 (200)

ท  13101ภาษาไทย

5 (200)

ค  11101คณิตศาสตร์

5 (200)

ค  12101คณิตศาสตร์

5 (200)

ค  13101คณิตศาสตร์

5 (200)

ว  11101วิทยาศาสตร์

2 (80)

ว  12101วิทยาศาสตร์

2 (80)

ว  13101วิทยาศาสตร์

2 (80)

ส  11101สังคมศึกษา

2 (80)

ส  12101สังคมศึกษา

2 (80)

ส  13101สังคมศึกษา

2 (80)

ส  11102ประวัติศาสตร์

1 (40)

ส  12102ประวัติศาสตร์

1 (40)

ส  13102ประวัติศาสตร์

1 (40)

พ  11101สุขศึกษาและพลศึกษา

2 (80)

พ  12101สุขศึกษาและพลศึกษา

2 (80)

พ  13101สุขศึกษาและพลศึกษา

2 (80)

ศ  11101ศิลปะ

2 (80)

ศ  12101ศิลปะ

2 (80)

ศ  13101ศิลปะ

2 (80)

ง  11101การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 (40)

ง  12101การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 (40)

ง13101การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 (40)

อ  11101ภาษาอังกฤษ

1 (40)

อ  12101ภาษาอังกฤษ

1 (40)

อ  13101ภาษาอังกฤษ

1 (40)

รายวิชาเพิ่มเติม

2 (80)

รายวิชาเพิ่มเติม

2 (80)

รายวิชาเพิ่มเติม

2 (80)

ง  11201 คอมพิวเตอร์

1 (40)

ง  12201 คอมพิวเตอร์

1 (40)

ง  13201 คอมพิวเตอร์

1 (40)

อ  11201ภาษาอังกฤษ

1 (40)

อ  12201ภาษาอังกฤษ

1 (40)

อ  13201 ภาษาอังกฤษ

1 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 3 (120)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 3 (120)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 (120)

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมชมรม

40

กิจกรรมชมรม

40

กิจกรรมชมรม

40

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

30

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

30

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

30

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 (1,040)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 (1,040)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 (1,040)

ประถมศึกษาปีที่   4

ประถมศึกษาปีที่   5

ประถมศึกษาปีที่   6

รายวิชา

เวลาเรียน
(นก./ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
(นก./ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
(นก./ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

21 (840)

รายวิชาพื้นฐาน

21 (840)

รายวิชาพื้นฐาน

21 (840)

ท  14101ภาษาไทย

4 (160)

ท  15101ภาษาไทย

4 (160)

ท  16101ภาษาไทย

4 (160)

ค  14101คณิตศาสตร์

4 (160)

ค  15101คณิตศาสตร์

4 (160)

ค  16101คณิตศาสตร์

4 (160)

ว  14101วิทยาศาสตร์

2 (80)

ว  15101วิทยาศาสตร์

2 (80)

ว  16101วิทยาศาสตร์

2 (80)

ส  1 4 101สังคมศึกษา

2 (80)

ส  15101สังคมศึกษา

2 (80)

ส  16101สังคมศึกษา

2 (80)

ส  14102ประวัติศาสตร์

1 (40)

ส  15102ประวัติศาสตร์

1 (40)

ส  16102ประวัติศาสตร์

1 (40)

พ  1 4 101สุขศึกษาและพลศึกษา

2  (80)

พ  15101สุขศึกษาและพลศึกษา

2  (80)

พ  16101สุขศึกษาและพลศึกษา

2  (80)

ศ  14101ศิลปะ

2 (80)

ศ  15101ศิลปะ

2 (80)

ศ  16101ศิลปะ

2 (80)

ง  14101การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

2 (80)

ง  15101การงานอาชีพและ
                 เทคโนโลยี

2 (80)

ง  16101การงานอาชีพและ
                 เทคโนโลยี

2 (80)

อ  14101ภาษาอังกฤษ

2 (80)

อ  15101ภาษาอังกฤษ

2 (80)

อ  16101ภาษาอังกฤษ

2 (80)

รายวิชาเพิ่มเติม

2 (80)

รายวิชาเพิ่มเติม

2 (80)

รายวิชาเพิ่มเติม

2 (80)

ง  14201 คอมพิวเตอร์

1 (40)

ง  15201 คอมพิวเตอร์

1 (40)

ง  16201 คอมพิวเตอร์

1 (40)

อ  14201 ภาษาอังกฤษ

1 (40)

อ  15201 ภาษาอังกฤษ

1 (40)

อ  16201 ภาษาอังกฤษ

1 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 3 (120)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 3 (120)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 3 (120)

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมแนะแนว

40

กิจกรรมชมรม

40

กิจกรรมชมรม

40

กิจกรรมชมรม

40

ลูกเสือ-เนตรนารี

30

ลูกเสือ-เนตรนารี

30

ลูกเสือ-เนตรนารี

30

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 (1,040)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 (1,040)

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 (1,040)

หมายเหตุ* ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รายวิชา

เวลาเรียน
นก. (ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
นก. (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

11.0 (440)

รายวิชาพื้นฐาน

11.0 (440)

ท  2110 1

ภาษาไทย 1

1.5 (60)

ท  2110 2

ภาษาไทย 2

1.5 (60)

ค   21101

คณิตศาสตร์ 1

1.5 (60)

ค   21102

คณิตศาสตร์ 2

1.5 (60)

ว   2110 1

วิทยาศาสตร์ 1

1.5 (60)

ว   2110 2

วิทยาศาสตร์ 2

1.5 (60)

ส   21101

สังคมศึกษา 1

1.5 (60)

ส   21103

สังคมศึกษา 2

1.5 (60)

ส   21102

ประวัติศาสตร์ 1

0.5 (20)

ส   21104

ประวัติศาสตร์ 2

0.5 (20)

พ   21101

สุขศึกษา 1

0.5 (20)

พ   21103

สุขศึกษา 2

0.5 (20)

พ   21102

เทเบิลเทนนิส

0.5 (20)

พ   21104

วอลเลย์บอล

0.5 (20)

ศ   21101

ศิลปะ 1

0.5 (20)

ศ   21103

ศิลปะ 2

0.5 (20)

ศ   21102

ดนตรีและนาฏศิลป์ 1

0.5 (20)

ศ   21104

ดนตรีและนาฏศิลป์ 2

0.5 (20)

ง   21101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

1.0 (40)

ง   21102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี2

1.0 (40)

อ   21101

ภาษาอังกฤษ 1

1.5 (60)

อ   21102

ภาษาอังกฤษ 2

1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5 (100)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5 (100)

ค  2 1 20 1

จำนวนและตัวเลข

0.5 (20)

อ  21201

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

0.5 (20)

ว  2 1 20 1

สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์

0.5 (20)

ร  21201

ภาษาอาหรับ

0.5 (20)

ส  21201 

จริยธรรม**

0.5 (20)

ม  21201

ภาษามลายู (ยาวี)

0.5 (20)

ส  21202

อัลกุรอ่าน 1**

0.5 (20)

ส  21203

อัลกุรอ่าน 2**

0.5 (20)

ง   2 1 20 1

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

0.5 (20)

ง   2 1 20 2

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม

20

กิจกรรมชมรม

20

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี

7

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี

8

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

13

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

12

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

600

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

600

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รายวิชา

เวลาเรียน
นก. (ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
นก. (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

11.0 (440)

รายวิชาพื้นฐาน

11.0 (440)

ท  2210 1

ภาษาไทย3

1.5 (60)

ท  2210 2

ภาษาไทย 4

1.5 (60)

ค   22101

คณิตศาสตร์ 3

1.5 (60)

ค   22102

คณิตศาสตร์ 4

1.5 (60)

ว   2210 1

วิทยาศาสตร์ 3

1.5 (60)

ว   2210 2

วิทยาศาสตร์ 4

1.5 (60)

ส   22101

สังคมศึกษา 3

1.5 (60)

ส   22103

สังคมศึกษา 4

1.5 (60)

ส   22102

ประวัติศาสตร์ 3

0.5 (20)

ส   22104

ประวัติศาสตร์  4

0.5 (20)

พ   22101

สุขศึกษา 3

0.5 (20)

พ   22103

สุขศึกษา 4

0.5 (20)

พ   22102

กระบี่กระบอง

0.5 (20)

พ   22104

เซปัคตะกร้อ

0.5 (20)

ศ   22101

ศิลปะ 3

0.5 (20)

ศ   22103

ศิลปะ 4

0.5 (20)

ศ   22102

ดนตรีและนาฏศิลป์ 3

0.5 (20)

ศ   22104

ดนตรีและนาฏศิลป์ 4

0.5 (20)

ง   22101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

1.0 (40)

ง   22102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

1.0 (40)

อ   22101

ภาษาอังกฤษ 3

1.5 (60)

อ   22102

ภาษาอังกฤษ 4

1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5 (100)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5 (100)

ท  22201

การอ่านสร้างสรรค์

0.5 (20)

พ 22201

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น

0.5 (20)

ง 22201

งานอาชีพ

0.5 (20)

ส  22203

เศรษฐกิจพอเพียง

0.5 (20)

ส  22201

วจนศาสดา**

0.5 (20)

ส  22204

เอกภาพ**

0.5 (20)

ส 22202

อัลกุรอ่าน3**

0.5 (20)

ส22205

อัลกุรอ่าน 4**

0.5 (20)

ง   2 2 201

วิทยาการคอมพิวเตอร์3

0.5 (20)

ง   2 2 20 2

วิทยาการคอมพิวเตอร์4

0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม

20

กิจกรรมชมรม

20

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี

7

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี

8

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

13

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

12

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

600

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

600

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รายวิชา

เวลาเรียน
นก. (ชม.)

รายวิชา

เวลาเรียน
นก. (ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

11.0 (440)

รายวิชาพื้นฐาน

11.0 (440)

ท  2310 1

ภาษาไทย 5

1.5 (60)

ท  2310 2

ภาษาไทย 6

1.5 (60)

ค   23101

คณิตศาสตร์ 5

1.5 (60)

ค   23102

คณิตศาสตร์ 6

1.5 (60)

ว   2310 1

วิทยาศาสตร์ 5

1.5 (60)

ว   2310 2

วิทยาศาสตร์ 6

1.5 (60)

ส   23101

สังคมศึกษา 5

1.5 (60)

ส   23103

สังคมศึกษา 6

1.5 (60)

ส   23102

ประวัติศาสตร์  5

0.5 (20)

ส   23104

ประวัติศาสตร์  6

0.5 (20)

พ   23101

สุขศึกษา 5

0.5 (20)

พ   23103

สุขศึกษา 6

0.5 (20)

พ   23102

กรีฑา

0.5 (20)

พ   23104

บาสเกตบอล

0.5 (20)

ศ   23101

ศิลปะ 5

0.5 (20)

ศ   23103

ศิลปะ 6

0.5 (20)

ศ   23102

ดนตรีและนาฏศิลป์ 5

0.5 (20)

ศ   23104

ดนตรีและนาฏศิลป์ 6

0.5 (20)

ง   23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

1.0 (40)

ง   23102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี6

1.0 (40)

อ   23101

ภาษาอังกฤษ 5

1.5 (60)

อ   23102

ภาษาอังกฤษ 6

1.5 (60)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5 (100)

รายวิชาเพิ่มเติม

2.5 (100)

ศ  23201

ศิลป์สร้างสรรค์

0.5 (20)

ค 23201

ระบบสมการ

0.5 (20)

ม23201

ภาษามลายู (รูมี)

0.5 (20)

ว 23201

เชื้อเพลิงเพื่อคมนาคม

0.5 (20)

ส  23201 

ศาสนประวัติ**

0.5 (20)

ส 23203

ศาสนบัญญัติ**

0.5 (20)

ส  23202

อัลกุรอ่าน 5**

0.5 (20)

ส 23204

อัลกุรอ่าน 6**

0.5 (20)

ง 23201 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

0.5 (20)

ง 2320 2

วิทยาการคอมพิวเตอร์6

0.5 (20)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม

20

กิจกรรมชมรม

20

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี

7

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี

8

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

13

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

12

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

600

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

600

หมายเหตุ* บูรณาการกับหลักสูตรอิสลามศึกษา  2546
**  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4( แผนการเรียน   วิทย์ -  คณิต )

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

ท  3 1 10 1

ภาษาไทย 1

1.0(40)

ท3 1 102

ภาษาไทย 2

1.0(40)

ค3 1 10 1

คณิตศาสตร์ 1

1.0(40)

ค 3 1 102

คณิตศาสตร์ 2

1.0(40)

ว3 1 10 1

วิทยาศาสตร์ 1

1.0(40)

ว3 1 102

วิทยาศาสตร์ 2

1.0(40)

ส  3 1 10 1

สังคมศึกษา 1

1.5 (60)

ส  3 1 102

สังคมศึกษา 2

1.5 (60)

พ3 1 10 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

0.5 (20)

พ3 1 102

สุขศึกษาและพลศึกษา 2

0.5 (20)

ศ3 1 10 1

ศิลปะ 1

0.5 (20)

ศ3 1 102

ศิลปะ 2

0.5 (20)

ง3 1 10 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

0.5 (20)

ง3 1 102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี2

0.5 (20)

อ  3 1 10 1

ภาษาอังกฤษ 1

1.0(40)

อ  3 1 102

ภาษาอังกฤษ 2

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

ค  31201 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

2.0 (80)

ค  31202

เรขาคณิตวิเคราะห์

2.0 (80)

ว   31201 

ฟิสิกส์ 1

1.0 (40)

ว   31202 

ฟิสิกส์ 2

1.0 (40)

ว   31221 

เคมี  1

1.0 (40)

ว   31222

เคมี  2

1.0 (40)

ว   31241

ชีววิทยา  1

1.0 (40)

ว   31242

ชีววิทยา  2

1.0 (40)

ง   31201

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

0.5 (20)

ง   31202

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

0.5 (20)

อ   31203

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

0.5 (20)

อ   31206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2

0.5 (20)

ร   31201

ภาษาอาหรับ 1

1.0 (40)

ร   31203

ภาษาอาหรับ 2

1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

ปาถกฐาธรรม

10

ปาถกฐาธรรม

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5( แผนการเรียน   วิทย์ -  คณิต )

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

ท  3 2 10 1

ภาษาไทย 3

1.0(40)

ท3 2 102

ภาษาไทย 4

1.0(40)

ค3 2 10 1

คณิตศาสตร์ 3

1.0(40)

ค 3 2 102

คณิตศาสตร์ 4

1.0(40)

ว3 2 10 1

วิทยาศาสตร์ 3

1.0(40)

ว3 2 102

วิทยาศาสตร์ 4

1.0(40)

ส  3 2 10 1

สังคมศึกษา 3

1.5 (60)

ส  3 2 102

สังคมศึกษา 4

1.5 (60)

พ3 2 10 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 3

0.5 (20)

พ3 2 102

สุขศึกษาและพลศึกษา4

0.5 (20)

ศ3 2 10 1

ศิลปะ 3

0.5 (20)

ศ3 2 102

ศิลปะ 4

0.5 (20)

ง3 2 10 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

0.5 (20)

ง3 2 102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี4

0.5 (20)

อ  3 2 10 1

ภาษาอังกฤษ3

1.0(40)

อ  3 2 102

ภาษาอังกฤษ 4

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

ค  32201 

ฟังก์ชันประยุกต์

2.0 (80)

ค  32202

ความน่าจะเป็น

2.0 (80)

ว   32203

ฟิสิกส์ 3

1.0 (40)

ว   32204

ฟิสิกส์ 4

1.0 (40)

ว   32223

เคมี  3

1.0 (40)

ว   32224

เคมี  4

1.0 (40)

ว   32243

ชีววิทยา  3

1.0 (40)

ว   32244

ชีววิทยา  4

1.0 (40)

ง   32201

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3

0.5 (20)

พ 30205

บาสเกตบอล

0.5 (20)

อ   32205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3

0.5 (20)

อ   32206

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4

0.5 (20)

ร   32201

ภาษาอาหรับ 3

1.0 (40)

ร   32203

ภาษาอาหรับ 4

1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

ปาถกฐาธรรม

10

ปาถกฐาธรรม

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6( แผนการเรียน   วิทย์ - คณิต

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

ท  3 3 10 1

ภาษาไทย 5

1.0(40)

ท3 3 102

ภาษาไทย 6

1.0(40)

ค3 3 10 1

คณิตศาสตร์ 5

1.0(40)

ค 3 3 102

คณิตศาสตร์ 6

1.0(40)

ว3 3 10 1

วิทยาศาสตร์ 5

1.0(40)

ว3 3 102

วิทยาศาสตร์ 6

1.0(40)

ส  3 3 10 1

สังคมศึกษา 5

1.0(40)

ส  3 3 102

สังคมศึกษา 6

1.0(40)

พ3 3 10 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 5

0.5 (20)

พ3 3 102

สุขศึกษาและพลศึกษา 6

0.5 (20)

ศ3 3 10 1

ศิลปะ 5

0.5 (20)

ศ3 3 102

ศิลปะ 6

0.5 (20)

ง3 3 10 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

0.5 (20)

ง3 3 102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี6

0.5 (20)

อ  3 3 10 1

ภาษาอังกฤษ 5

1.0(40)

อ  3 3 102

ภาษาอังกฤษ 6

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.5 (300)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.5 (300)

ค  33201 

แคลคูลัสเบื้องต้น

1.0 (40)

ค  33202

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.0 (40)

ว   33205

ฟิสิกส์ 5

1.5 (60)

ว   33206

ฟิสิกส์ 6

1.5 (60)

ว   33225

เคมี  5

1.5 (60)

ว   33226

เคมี  6

1.5 (60)

ว   33245

ชีววิทยา  5

1.0 (40)

ว   33246

ชีววิทยา  6

1.0 (40)

พ  30206

ศิลปะป้องกันตัว

0.5 (20)

พ  30207

แฮนด์บอล

0.5 (20)

ง   33201

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

0.5 (20)

ง   33202

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6

0.5 (20)

อ   33201

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  5

0.5 (20)

อ   33204

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  6

0.5 (20)

ร   33201

ภาษาอาหรับ5

1.0 (40)

ร   33203

ภาษาอาหรับ 6

1.0 (40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

ปาถกฐาธรรม

10

ปาถกฐาธรรม

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ( แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาอาหรับ )

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

ท  3 1 10 1

ภาษาไทย 1

1.0(40)

ท3 1 102

ภาษาไทย  2

1.0(40)

ค3 1 10 1

คณิตศาสตร์ 1

1.0(40)

ค 3 1 102

คณิตศาสตร์ 2

1.0(40)

ว3 1 10 1

วิทยาศาสตร์ 1

1.0(40)

ว3 1 102

วิทยาศาสตร์ 2

1.0(40)

ส  3 1 10 1

สังคมศึกษา 1

1.5 (60)

ส  3 1 102

สังคมศึกษา 2

1.5 (60)

พ3 1 10 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

0.5 (20)

พ3 1 102

สุขศึกษาและพลศึกษา 2

0.5 (20)

ศ3 1 10 1

ศิลปะ 1

0.5 (20)

ศ3 1 102

ศิลปะ 2

0.5 (20)

ง3 1 10 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

0.5 (20)

ง3 1 102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี2

0.5 (20)

อ  3 1 10 1

ภาษาอังกฤษ 1

1.0(40)

อ  3 1 102

ภาษาอังกฤษ 2

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

ท  31201 

การเขียน 1

0.5 (20)

ท  31202 

การเขียน 2

0.5 (20)

ส31201 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

0.5 (20)

ส31202

การเมืองการปกครองของไทย

0.5 (20)

พ30201 

แบดมินตัน

0.5 (20)

พ  30202

วอลเลย์บอล *

0.5 (20)

ง   31201

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

0.5 (20)

พ  30203

ฟุตซอล*

0.5 (20)

อ31201

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  1

0.5(20)

ง   31202

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

0.5 (20)

อ  31202

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

2.0 (80)

อ31204

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  2

0.5 (20)

ร   31201

ภาษาอาหรับ 1

1.5 (60)

อ   31205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

2.0 (80)

ร   31202

ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 1

1.0(40)

ร   31203

ภาษาอาหรับ 2

1.5 (60)

 

 

 

ร   31204

ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 2

1.0(40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

ปาถกฐาธรรม

10

ปาถกฐาธรรม

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

หมายเหตุ*ห้องเรียนหญิง  เลือกเรียนวิชา  วอลเลย์บอล ,  ห้องเรียนชาย  เลือกเรียนวิชา  ฟุตซอล โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5( แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาอาหรับ)

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

รายวิชาพื้นฐาน

7.0 (280)

ท  3 2 10 1

ภาษาไทย 3

1.0(40)

ท3 2 102

ภาษาไทย 4

1.0(40)

ค3 2 10 1

คณิตศาสตร์ 3

1.0(40)

ค 3 2 102

คณิตศาสตร์ 4

1.0(40)

ว3 2 10 1

วิทยาศาสตร์ 3

1.0(40)

ว32102

วิทยาศาสตร์ 4

1.0(40)

ส  3 2 10 1

สังคมศึกษา 3

1.5 (60)

ส  3 2 102

สังคมศึกษา 4

1.5 (60)

พ3 2 10 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 3

0.5 (20)

พ3 2 102

สุขศึกษาและพลศึกษา 4

0.5 (20)

ศ3 2 10 1

ศิลปะ 3

0.5 (20)

ศ3 2 102

ศิลปะ 4

0.5 (20)

ง3 2 10 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี3

0.5 (20)

ง3 2 102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี4

0.5 (20)

อ  3 2 10 1

ภาษาอังกฤษ 3

1.0(40)

อ  3 2 102

ภาษาอังกฤษ 4

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.0 (280)

ท  32201 

การอ่าน 1

0.5 (20)

ท  32202 

การอ่าน2

0.5 (20)

ส32201 

รอบรู้เศรษฐกิจ

0.5 (20)

ส32202

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม

0.5 (20)

พ30204

เปตอง

0.5 (20)

พ30205

บาสเกตบอล

0.5 (20)

ง   32201

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3

0.5 (20)

ง   32202

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4

0.5 (20)

อ32201

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3

0.5 (20)

อ32204

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  4

0.5 (20)

อ   32202

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2

2.0 (80)

อ   32205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2

2.0 (80)

ร   32201

ภาษาอาหรับ 3

1.5 (60)

ร   32203

ภาษาอาหรับ 4

1.5 (60)

ร   32202

ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 3

1.0(40)

ร   32204

ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 4

1.0(40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

ปาถกฐาธรรม

10

ปาถกฐาธรรม

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620


โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ( แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาอาหรับ)

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั่วโมง / สัปดาห์

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

รายวิชาพื้นฐาน

6.5 (260)

ท  3 3 10 1

ภาษาไทย 5

1.0(40)

ท3 3 102

ภาษาไทย 6

1.0(40)

ค3 3 10 1

คณิตศาสตร์ 5

1.0(40)

ค 3 3 102

คณิตศาสตร์ 6

1.0(40)

ว3 3 10 1

วิทยาศาสตร์ 5

1.0(40)

ว3 3 102

วิทยาศาสตร์ 6

1.0(40)

ส  3 3 10 1

สังคมศึกษา 5

1.0(40)

ส  3 3 102

สังคมศึกษา 6

1.0(40)

พ3 3 10 1

สุขศึกษาและพลศึกษา 5

0.5 (20)

พ3 3 102

สุขศึกษาและพลศึกษา6

0.5 (20)

ศ3 3 10 1

ศิลปะ 5

0.5 (20)

ศ3 3 102

ศิลปะ 6

0.5 (20)

ง3 3 10 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

0.5 (20)

ง3 3 102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี6

0.5 (20)

อ  3 3 10 1

ภาษาอังกฤษ 5

1.0(40)

อ  3 3 102

ภาษาอังกฤษ 6

1.0(40)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.5 (300)

รายวิชาเพิ่มเติม

7.5 (300)

ท  33201 

ภาษาวรรณศิลป์ 1

0.5 (20)

ท  33202 

ภาษาวรรณศิลป์ 2

0.5 (20)

ส33203

อาเซียนศึกษา

1.0(40)

ส33202

โลกศึกษา

1.0(40)

พ30206

ศิลปะการป้องกันตัว

0.5 (20)

พ30207

แฮนด์บอล

0.5 (20)

ง   33201

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5

0.5 (20)

ง   33202

วิทยาการคอมพิวเตอร์6

0.5 (20)

อ33201

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  5

0.5 (20)

อ33204

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ6

0.5 (20)

อ   33202

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3

2.0 (80)

อ   33205

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3

2.0 (80)

ร   33201

ภาษาอาหรับ5

1.5(60)

ร   33203

ภาษาอาหรับ 6

1.5(60)

ร   32202

ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 5

1.0(40)

ร   32204

ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ6

1.0(40)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(60)

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมแนะแนว

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

กิจกรรมชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร

20

ปาถกฐาธรรม

10

ปาถกฐาธรรม

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

620

โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นช่วงชั้นที่ 1อิบติดาอีย์ (อต.ปีที่ 1-3)

ระดับชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

อต 1

อต 2

อต 3

ชั่วโมง

คาบ

ชั่วโมง

คาบ

ชั่วโมง

คาบ

1.  กลุ่มศาสนาอิสลาม

280

7

280

7

280

7

อัลกุรอานและอัตตัฟซีร

120

3

120

3

120

3

อัลฮาดีษ

40

1

40

1

40

1

อัลฟิกห์

80

2

80

2

80

2

อัลอากีดะห์

40

1

40

1

40

1

2.  กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม

80

2

80

2

80

2

อัตตารีค

40

1

40

1

40

1

อัลอัคล๊าก

40

1

40

1

40

1

3.  กลุ่มภาษา

120

3

120

3

120

3

ภาษาอาหรับ

80

2

80

2

80

2

ภาษามลายู

40

1

40

1

40

1

รวม

480

12

480

12

480

12

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

20

1

20

1

20

1

รวมทั้งหมด

500

13

500

13

500

13

โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้นช่วงชั้นที่ 2 อิบติดาอีย์ (อต.ปีที่ 4-6)

ระดับชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

อต 4

อต 5

อต 6

ชั่วโมง

คาบ

ชั่วโมง

คาบ

ชั่วโมง

คาบ

1.  กลุ่มศาสนาอิสลาม

280

7

280

7

280

7

อัลกุรอานและอัตตัฟซีร

120

3

120

3

120

3

อัลฮาดีษ

40

1

40

1

40

1

อัลฟิกห์

80

2

80

2

80

2

อัลอากีดะห์

40

1

40

1

40

1

2.  กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม

80

2

80

2

80

2

อัตตารีค

40

1

40

1

40

1

อัลอัคล๊าก

40

1

40

1

40

1

3.  กลุ่มภาษา

120

3

120

3

120

3

ภาษาอาหรับ

80

2

80

2

80

2

ภาษามลายู

40

1

40

1

40

1

รวม

480

12

480

12

480

12

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

20

1

20

1

20

1

รวมทั้งหมด

500

13

500

13

500

13

โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางช่วงชั้นที่ 3 มุตะวัซซิต (อก.1-3)

ระดับชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

อก 1

อก 2

อก 3

ชั่วโมง

คาบ

ชั่วโมง

คาบ

ชั่วโมง

คาบ

1.  กลุ่มศาสนาอิสลาม

280

7

280

7

280

7

อัลกุรอานและอัตตัฟซีร

80

2

80

2

80

2

อัลฮาดีษ

80

2

80

2

80

2

อัลฟิกห์

80

2

80

2

80

2

อัลอากีดะห์

40

1

40

1

40

1

2.  กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม

80

2

80

2

80

2

อัตตารีค

40

1

40

1

40

1

อัลอัคล๊าก

40

1

40

1

40

1

3.  กลุ่มภาษา

200

5

200

5

200

5

ภาษาอาหรับ

120

3

120

3

120

3

ภาษามลายู

80

2

80

2

80

2

รวม

560

14

520

14

520

14

4. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

40

1

40

1

40

1

กอวาอิดุลลุเฆาะห์

40

1

40

1

40

1

รวม

600

15

600

15

600

15

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว /ชมรม)

40

1

40

1

40

1

รวมทั้งสิ้น

640

16

640

16

640

16

โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลายช่วงชั้นที่4(ซานาวีย์)ปี 55

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชา

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

ช.ม

น.ก

ช.ม

น.ก

ช.ม

น.ก

ช.ม

น.ก

ช.ม

น.ก

ช.ม

น.ก

1.กลุ่มศาสนาอิสลาม

140

3.5

140

3.5

140

3.5

140

3.5

140

3.5

140

3.5

อัลกุรอานวัตตัฟซีร

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

อัลฮาดีษ

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

อัลฟิกห์

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

อัลอากีดะห์

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

2.กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

อัตตารีค

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

อัลอัคล๊าก

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

3.กลุ่มภาษา

100

2.5

100

2.5

100

2.5

100

2.5

100

2.5

100

2.5

ภาษาอาหรับ

60

1.5

60

1.5

60

1.5

60

1.5

60

1.5

60

1.5

ภาษามลายู

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

รวม

2800

7.0

280

7.0

280

7.0

280

7.0

280

7.0

280

7.0

4.สาระเพิ่มเติม

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

กอวาอิดุลเฆาะห์

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

20

0.5

5.กิจกรรมฯ

40

-

40

-

40

-

40

-

40

-

40

-

รวมทั้งสิ้น

340

7.5

340

7.5

340

7.5

340

7.5

340

7.5

340

7.5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
view(22264)