หน้าแรกเกี่ยวกับเราข่าวเว็บลิงค์ดาวน์โหลดพูดคุยห้องภาพติดต่อ
Member Login
Username :
Password :
 

Forget Password  |   New Member

ข้อมูลสถาบันการเงินชุมชน

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
May 2017
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Subscribers Newsletter
subscribers unsubscriber
วันนี้คุณอยากกู้เงิน เพื่อทำประโยชน์อะไร? (5785)
ลงทุนธุรกิจเพื่อธุรกิจส่วนตัว (1577)
27.26%
ลงทุนหุ้นกับหุ้นส่วนธุรกิจ (1275)
22.04%
กู้ได้แต่เก็บไว้เพื่อรอโอกาศลงทุน(1700)
29.39%
นำเงินไปชำระหนี้ที่เคยติดไว้ (1233)
21.31%
more>>
ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2

สถานที่ทำการ
เลขที่ 131/88 (ในตลาดสดพิชัย) หมู่2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 02-584-2807

การจัดทำเวทีประชาคม
จัดทำเวทีประชาคมเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 และจัดทำเวทีประชาคมเพียงครั้งเดียวก็ผ่านและมีการเสนอชื่อคณะกรรมการครบทั้ง 15 คน ที่ประชุมมีมติ เลือกนายมนัส พนมนิเวศน์ เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2

คณะกรรมการบริหารกองทุน
- ประชุมแบ่งงานตามตำแหน่ง หน้าที่และความถนัด
- คณะกรรมการร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนและประกาศใช้เมื่อ  เดือน มกราคม พ.ศ.2545

การดำเนินงานกองทุน
เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนครั้งแรกเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2545 มีสมาชิกครั้งแรก 109 คน

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
- กรอกใบสมัครตามระเบียบกองทุนพร้อมเอกสารคือ สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน
- ฝากเงินออมอย่างน้อยคนละ 50 บาท ประจำทุกเดือน
- ซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้นๆละ 50 บาท
- ค่าสมาชิกแรกเข้า 50 บาท

ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

เริ่มปล่อยให้สมาชิกกู้เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2545

ประเมินความพร้อมเป็นกองทุน
AAA เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับเงิน เพิ่มทุน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

การขอเพิ่มทุนเพิ่มขยายวงเงินสินเชื่อ
สมาชิกกองทุนส่วนมากเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดพิชัยและชุนชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ต้องการ เงินทุนเพื่อขยายการค้าขาย มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงได้ทำเรื่อง เสนอธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด เพื่อขอกู้เงินไป ขยายวงเงินสินเชื่อของกองทุน ธนาคารออมสินอนุมัติ เงินกู้เพื่อเพิ่มทุนอีก 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547

รับประกาศเกียรติคุณ
กลุ่มสมาชิก สพช. ดีเด่น มีการบริหารจัดการดี มีวินัยใน การออมดีเด่นจากธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2548

ได้รับการเสนอจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ดให้เป็นกองทุนนำร่อง เพื่อยกฐานะเป็นสถาบันการเงิน-ชุมชน

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2549 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน มาตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่ตั้งสถาบันการเงินและอนุมัติให้เป็นกองทุนนำร่องเป็นสถาบันการเงินชุมชน
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2549 เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินมาประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2549 เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินมาดำเนินการติดตั้ง Program Computer
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2549 ท่านยุทธนา  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการ-นครหลวง3 พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนจังหวัดนนทบุรีและคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ2เพื่อเตรียมงาน ในการเปิดสถาบันการเงินชุมชนในวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2549

view(6917)