หน้าแรกเกี่ยวกับเราข่าวเว็บลิงค์ดาวน์โหลดพูดคุยห้องภาพติดต่อ
Member Login
Username :
Password :
 

Forget Password  |   New Member

ข้อมูลสถาบันการเงินชุมชน

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Subscribers Newsletter
subscribers unsubscriber
วันนี้คุณอยากกู้เงิน เพื่อทำประโยชน์อะไร? (5752)
ลงทุนธุรกิจเพื่อธุรกิจส่วนตัว (1566)
27.23%
ลงทุนหุ้นกับหุ้นส่วนธุรกิจ (1265)
21.99%
กู้ได้แต่เก็บไว้เพื่อรอโอกาศลงทุน(1691)
29.40%
นำเงินไปชำระหนี้ที่เคยติดไว้ (1230)
21.38%
more>>
บทความ จากสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
ธนาคารชุมชนคืออะไร
“ธนาคารชุมชน” มิได้หมายถึงการเป็นธนาคารที่ตั้งอยู่ในชุมชนหนึ่งชุมชนใดเท่านั้น แต่หมายถึง ธนาคารที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาธนาคารชุมชนมาบริหารร่วมกับธนาคารออมสิน และส่วนราชการในท้องถิ่น
“การมีส่วนร่วม” หมายถึง การที่ทุกคนในชุมชนสามารถใช้บริการได้ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันชุมชน
ก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ธนาคารยังคงอยู่และเกิดประโยชน์มากที่สุดต่อชุมชนนั้น 
View(5855)


บทความ จากสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2Last
A00020 22:5:2553 -  พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 (2807)
A00019 22:5:2553 -  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นประจำปี2552 (3474)
A00018 8:3:2551 -  งานการประชุมเชิงปฎิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (1321)
A00017 25:6:2008 -  ธนาคารรัฐบาลเวียดนามดูงานออมสิน (2447)
A00016 25:6:2008 -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการปรับปรุงกระบวนการลด NPLs และกระบวนการจัดการ NPA (2462)
A00015 25:6:2008 -  สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการศึกษา นศ.รามคำแหง (2398)
A00014 25:6:2008 -  เกี่ยวกับกองทุนชุมชน (5534)
A00013 25:6:2008 -  การจัดตั้งธนาคารชุมชน (8708)
A00012 25:6:2008 -  ธนาคารชุมชนคืออะไร (5855)
A00007 25:6:2008 -  โครงการธนาคารชุมชน (6779)
View All>>