หน้าแรก
บุคลากร
เว็บช่วยสอน
นานาสาระ
e-Document
e-form
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


ข่าวใหม่ โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ไปทดสอบภาคสนามที่ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2552 

view(2410)